Plán rozvoje organizace pro období 2019 - 2021

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Předmět činnosti organizace je vymezen v paragrafech 35, 48, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Organizace Vincentinum prošla v uplynulých letech zásadními změnami souvisejícími s pilotním projektem Transformace pobytových sociálních služeb. Vznikla nová pracoviště ve Šternberku, Lužici, Uničově a Šumperku. V řešení je rekonstrukce budovy pracoviště ve Vikýřovicích, kde v současné době žádná sociální služba není poskytována. V uplynulém období v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji došlo ke stabilizaci nově vzniklých sociálních služeb s důrazem na zavádění standardů kvality do jejich praxe. 
top