Plán rozvoje organizace pro období 2022 - 2024

01. 01. 2022
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Předmět činnosti organizace je vymezen v paragrafech 35, 48, 50 a 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Organizace Vincentinum prošla v uplynulých letech zásadními změnami souvisejícími s pilotním projektem Transformace pobytových sociálních služeb. Vznikla nová pracoviště ve Šternberku, Lužici, Uničově a Šumperku. V dubnu roku 2022 bylo po rekonstrukci otevřeno naše nové pracoviště ve Vikýřovicích, kde je poskytována sociální služba domovy pro osoby se zdravotním postižením. V uplynulém období v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji došlo ke stabilizaci nově vzniklých sociálních služeb s důrazem na zavádění standardů kvality do jejich praxe. V současné době je připraven další Transformační plán, který navazuje na předcházející pilotní projekt a je koncipován nejen na krátkodobé a střednědobé cíle naší organizace, ale i vize dlouhodobého rozvoje Vincentina. 
top