Spolek Vincentinum

Povinností každé demokratické společnosti je umožnit maximální začlenění lidí se zdravotním hendikepem do běžného života.

V současné době jsou státem vytvářeny podmínky pro optimální vývoj obyvatel v sociálně zdravotních zařízeních, kde jsou respektována jejich základní lidská práva a zabezpečovány základní potřeby těchto jedinců. Navíc je zřejmá snaha umožnit v širší míře dětem a mladým lidem v ústavní péči přirozený rozvoj jejich schopností a dovedností i mimo rámec zajišťovaný státem. 

Za tímto účelem je ustanoven Spolek Vincentinum

 

Dokumenty ke stažení

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
18. 10. 2021 Zpráva o činnosti Spolku Vincentinum 2020 .pdf 1010 kB Stáhnout
18. 10. 2021 Stanovy Spolku Vincentinum .pdf 1 MB Stáhnout