Spolek Vincentinum

Povinností každé demokratické společnosti je umožnit maximální začlenění lidí se zdravotním hendikepem do běžného života.

V současné době jsou státem vytvářeny podmínky pro optimální vývoj obyvatel v sociálně zdravotních zařízeních, kde jsou respektována jejich základní lidská práva a zabezpečovány základní potřeby těchto jedinců. Navíc je zřejmá snaha umožnit v širší míře dětem a mladým lidem v ústavní péči přirozený rozvoj jejich schopností a dovedností i mimo rámec zajišťovaný státem. 

Za tímto účelem je ustanoven Spolek Vincentinum

Stanovy

Datum zveřejnění Název dokumentu Typ souboru Velikost souboru
26. 06. 2020 Spolek Vincentinum .pdf 118 kB Stáhnout