Služby

Patříme mezi největší poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji a tomu také odpovídá široká škála profesí našich zaměstnanců a různorodost a pestrost poskytovaných služeb v souladu s platnými předpisy a vyhláškami.


Ve Vincentinu je komplexní péče o děti, mládež, střední generaci i seniory s postižením založena na vytváření klidného, vstřícného a podnětného domácího prostředí tak, abychom mohli maximálně rozvíjet všechny složky osobnosti každého jednotlivce a co nejvíce přizpůsobili životní podmínky běžnému životu vrstevníků.
top