Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním Domovů pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum ve Šternberku, v Uničově, v Šumperku a ve Vikýřovicích je poskytovat přiměřenou individuální podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního případně kombinovaného postižení. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

Kapacita DOZP Šternberk je 123 míst

Kapacita DOZP Uničov je 24 míst

Kapacita DOZP Šumperk je 12 míst

Kapacita DOZP Vikýřovice je 12 míst

Cílová skupina

DOZP Šternberk

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 3 let bez věkového omezení.

DOZP Uničov

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením, a to především tělesným postižením a se sníženou soběstačností, které jsou plně závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to dospělým osobám od 19 do 64 let a seniorům od 65 a více let.

DOZP Šumperk

Služba je určena osobám s mentálním a kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které jsou závislé na podpoře a péči jiné fyzické osoby, a to od 19 do 64 let.

DOZP Vikýřovice

Služba je určena osobám s mentálním, případně kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou podporu a péči jiné fyzické osoby, a to dospělým osobám od 19 do 64 let a seniorům od 65 a více let.

Kde službu poskytujeme?

 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk
 • Olomoucká 1474, 783 91 Uničov
 • Gymnazijní 1473, 783 91 Uničov
 • Masarykovo náměstí 10, 787 01 Šumperk
 • Krenišovská 224, Vikýřovice

Jaký je provoz?

Službu Domov pro osoby se zdravotním postižením provozujeme po celý rok.

Naše cíle

 • Prostřednictvím nabízených aktivit a činností rozvíjet individuální dovednosti a schopnosti klientů tak, aby dosáhli co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti na službě

 • Vytvářet podmínky pro optimální rozvoj schopností a znalostí klienta tak, aby byl připraven na případný přechod do služby s nižší mírou podpory

 • Začlenit klienty v maximální možné míře do přirozené komunity
 • Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby a vztahy s rodinou a blízkými osobami

Zásady

 • Individuální přístup ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 • Respektujeme lidská práva: plně respektujeme právo na důstojnost a soukromí člověka, na vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme etickým kodexem pracovníků v sociálních službách
 • Začleňujeme klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klienti žijící v sociální službě měli stejná práva a povinnosti, jako jiní spoluobčané v běžné komunitě
 • Aktivní přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování   a hodnocení služby s důrazem na maximální samostatnost a nezávislost na sociální službě
 • Profesionalita: vzdělávání zaměstnanců zaměřujeme na specifické potřeby klientů, zaměstnance vedeme k odbornosti a odpovědnosti za kvalitu poskytované služby
Ve svých počátcích bylo Vincentinum umístěno na Starém městě pražském v Husově ulici a pečovalo o tři nevyléčitelně nemocné ženy. 14. 11. 1890 se dosavadních pět chovanců Vincentina přestěhovalo do zakoupeného domu v Holešovicích - Bubnech.
Ve svých počátcích bylo Vincentinum umístěno na Starém městě pražském v Husově ulici a pečovalo o tři nevyléčitelně nemocné ženy. 14. 11. 1890 se dosavadních pět chovanců Vincentina přestěhovalo do zakoupeného domu v Holešovicích - Bubnech.

V rámci služby poskytujeme

top