Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Poslání

Posláním Domovů pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum ve Šternberku, Uničově, Šumperku a Vikýřovicích je poskytovat přiměřenou individuální péči a podporu lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního, případně kombinovaného postižení. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

Kapacita DOZP Šternberk je 123 míst

Kapacita DOZP Uničov je 24 míst

Kapacita DOZP Šumperk je 12 míst

Kapacita DOZP Vikýřovice je 12 míst

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s vrozeným mentálním, případně kombinovaným postižením se sníženou soběstačností, které vyžadují pravidelnou péči a podporu jiné fyzické osoby.

DOZP Šternberk

Služba je určena dětem ve věku od 3 let do věku neomezeného.

DOZP Uničov

Služba je poskytována osobám od dovršených 19 let do věku neomezeného.

DOZP Šumperk

Služba je určena dospělým osobám od dovršených 19 let do 64 let věku.

DOZP Vikýřovice

Služba je poskytována osobám od dovršených 19 let do věku neomezeného.

Kde službu poskytujeme?

 • Sadová 1426/7, 785 01 Šternberk
 • Olomoucká 1474, 783 91 Uničov
 • Gymnazijní 1473, 783 91 Uničov
 • Masarykovo náměstí 10, 787 01 Šumperk
 • Krenišovská 224, Vikýřovice

Jaký je provoz?

Službu Domov pro osoby se zdravotním postižením provozujeme po celý rok.

Naše cíle

 • Prostřednictvím nabízených aktivit a činností rozvinout individuální dovednosti a schopnosti klienta tak, aby s ohledem na jeho zdravotní stav dosáhl co nejvyšší míry soběstačnosti a nezávislosti na službě a byl připraven na případný přechod do služby s nižší mírou podpory.

 • V maximální možné míře začlenit klienta do přirozené komunity.

 • Podporovat a rozvíjet přirozené sociální vazby klienta a vztahy s jeho rodinou a blízkými osobami.

Zásady

 • Zásada individuálního přístupu ke klientovi: respektujeme individualitu každého klienta, jeho potřeby a přání, dovednosti, schopnosti, zdravotní stav
 • Zásada respektování lidských práv: plně respektujeme právo klientů na důstojný způsob života, soukromí, vzdělání, práci, samostatný pohyb, poskytnutí kvalitních informací; při poskytování služby se řídíme Etickým kodexem zaměstnanců Vincentina
 • Zásada začlenění klienta do společnosti: poskytujeme přiměřenou podporu tak, aby klient mohl využívat veřejné služby a instituce v běžné komunitě
 • Zásada aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu: zapojujeme klienty do plánování             a hodnocení služby s důrazem na minimalizaci jehozávislosti na sociální službě
 • Zásada profesionality: při poskytování služby využíváme moderní metody práce, které jsou zaměřeny na specifické potřeby klientů; zaměstnanci poskytují službu odborně, efektivně a kreativně 
Ve svých počátcích bylo Vincentinum umístěno na Starém městě pražském v Husově ulici a pečovalo o tři nevyléčitelně nemocné ženy. 14. 11. 1890 se dosavadních pět chovanců Vincentina přestěhovalo do zakoupeného domu v Holešovicích - Bubnech.

V rámci služby poskytujeme

top