Ceník služeb

S výší a způsobem úhrady za službu chráněné bydlení vás informujeme při uzavírání Smlouvy o poskytování služby. Následně sjednáme konkrétní úhradu za službu.​
Níže uvedený ceník je v platnosti od 1. 9. 2022.

   


Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.
 

Chráněné bydlení

CHB Šternberk

Ubytování za den 220,- Kč - jednolůžkový pokoj, 210,- Kč - dvoulůžkový pokoj
Stravování
 • 80,- Kč - oběd
 • 54,- Kč - snídaně
 • 19,- Kč - svačina
 • 47,- Kč - večeře
Úkony 50,- Kč za hodinu
Fakultativní služby
 • Rekreace, jiné pobyty mimo zařízení, včetně dopravy - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní akci dle platné směrnice o způsobu oznamování pobytu mimo zařízení       
 • Doprava uživatelů sociálních služeb - sazba dle skutečných nákladů na provedení činnosti             
 • Ostatní (na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby) - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní fakultativní službu

CHB Šumperk

Ubytování za den 250,- Kč - jednolůžkový pokoj, 240,- Kč - dvoulůžkový pokoj
Stravování
 • 90,- Kč - oběd 
 • 38,- Kč - snídaně
 • 62,- Kč - večeře
Úkony 50,- Kč za hodinu
Fakultativní služby
 • Rekreace, jiné pobyty mimo zařízení, včetně dopravy - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní akci dle platné směrnice o způsobu oznamování pobytu mimo zařízení              
 • Doprava uživatelů sociálních služeb - sazba dle skutečných nákladů na provedení činnosti                          
 • Ostatní (na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby) - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní fakultativní službu            

Domov pro osoby se zdravotním postižením

DOZP Šumperk, DOZP Vikýřovice

 

Ubytování jednolůžkový pokoj 250,- Kč za den (pouze Vikýřovice)
dvoulůžkový pokoj 240,- Kč za den
Stravování 190,- Kč za den
Úkony  
Fakultativní služby
 • Rekreace, jiné pobyty mimo zařízení, včetně dopravy - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní akci dle platné směrnice o způsobu oznamování pobytu mimo zařízení              
 • Doprava uživatelů sociálních služeb - sazba dle skutečných nákladů na provedení činnosti                          
 • Ostatní (na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby) - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní fakultativní službu            


DOZP Uničov

Ubytování jednolůžkový pokoj 250,- Kč za den
dvoulůžkový pokoj  240,- Kč za den
Stravování 3 -  6 let - 182,- Kč za den
6 - 12 let - 190,- Kč za den
od 12 let - 200,- Kč za den
Úkony  
Fakultativní služby
 • Rekreace, jiné pobyty mimo zařízení, včetně dopravy - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní akci dle platné směrnice o způsobu oznamování pobytu mimo zařízení              
 • Doprava uživatelů sociálních služeb - sazba dle skutečných nákladů na provedení činnosti                          
 • Ostatní (na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby) - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní fakultativní službu            DOZP Šternberk

Ubytování jednolůžkový pokoj        240,- Kč za den
dvoulůžkový pokoj         230,- Kč za den
dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením        240,- Kč za den 
třílůžkový pokoj               220,- Kč za den
třílůžkový pokoj s vlastní kuchyňkou                               220,- Kč za den
čtyř a vícelůžkový pokoj 210,- Kč za den
Stravování 3 -  6 let - 182,- Kč za den
6 - 12 let - 190,- Kč za den
od 12 let - 200,- Kč za den
Úkony  
Fakultativní služby
 • Rekreace, jiné pobyty mimo zařízení, včetně dopravy - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní akci dle platné směrnice o způsobu oznamování pobytu mimo zařízení              
 • Doprava uživatelů sociálních služeb - sazba dle skutečných nákladů na provedení činnosti                          
 • Ostatní (na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby) - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní fakultativní službu            

Domov se zvláštním režimem

DZR Lužice

Ubytování jednolůžkový pokoj 250,- Kč za den
dvoulůžkový pokoj  240,- Kč za den
Stravování 3 -  6 let - 182,- Kč za den
6 - 12 let - 190,- Kč za den
od 12 let - 200,- Kč za den
Úkony  
Fakultativní služby
 • Rekreace, jiné pobyty mimo zařízení, včetně dopravy - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní akci dle platné směrnice o způsobu oznamování pobytu mimo zařízení               
 • Doprava uživatelů sociálních služeb - sazba dle skutečných nákladů na provedení činnosti   
 • Ostatní (na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby) - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní fakultativní službu            

DZR Šternberk

Ubytování jednolůžkový pokoj 250,- Kč za den
dvoulůžkový pokoj  240,- Kč za den
Stravování 3 -  6 let - 182,- Kč za den
6 - 12 let - 190,- Kč za den
od 12 let - 200,- Kč za den
Úkony  
Fakultativní služby
 • Rekreace, jiné pobyty mimo zařízení, včetně dopravy - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní akci dle platné směrnice o způsobu oznamování pobytu mimo zařízení               
 • Doprava uživatelů sociálních služeb - sazba dle skutečných nákladů na provedení činnosti                          
 • Ostatní (na základě dohody mezi poskytovatelem a uživatelem služby) - sazba dle skutečných nákladů na konkrétní fakultativní službu