Můj život, moje domácnost

08. 04. 2014
Přirozeným pokračováním transformačního procesu bylo zapojení organizace do projektu "Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk:
Můj život, moje domácnost". Projekt byl zahájen v září 2014 a ukončen byl v říjnu 2015. Hlavním cílem projektu byla adaptace na novou životní situaci, rozvoj nových znalostí a dovedností, osvojování nových návyků nezbytných pro jejich každodenní život v rámci komunity a postupná příprava pro vstup na volný trh práce. Jednalo se hlavně o upevňování a rozvíjení dovedností a návyků v těchto oblastech:
  • vedení domácnosti, vedení správného životního stylu - stravovací návyky, pohybové aktivity, rozvoj kognitivních schopností
  • společenský život - např. návštěvy kina, společenských, kulturních a sportovních akcí
  • kulturní návyky - např. cestování, jednání s úřady a institucemi (úřad práce, lékař, pošta apod.), záchranné systémy (policie, záchranka, hasiči)
  • společenské uplatnění - postupy, procesy, návyky
  • vytváření základních pracovních dovedností a návyků - docházka do zaměstnání a adaptace naučených pracovních dovedností v různém prostředí
Podrobné informace o celém projektu, včetně velkého množství fotografií a hlavně podrobného metodického materiálu, který byl jedním z hlavních výstupů uvedeného projektu, najdete na webových stránkách www.akademietrenovanipameti.cz/projekt002
Po ukončení 14-ti měsíčního projektu "Můj život, moje domácnost" začali naši klienti od listopadu 2015 pracovat na volném trhu práce, a to v Pradědově dětském muzeu v Bludově. Náplní jejich činnosti byly úklidové a zahradnické práce.
Pracovní poměr našich klientů byl k 31. 12. 2018 ze strany zaměstnavatele ukončen, nebyl prodloužen z důvodu ukončení projektu.
top