Návštěvy na našich pracovištích

01. 12. 2020

Návštěvy na našich domovech a odloučených pracovištích a dovolenky klientů jsou umožněny za přísného dodržování hygienických opatření a dalších nastavených pravidel.

Podmínky návštěv:

 • Vždy předem telefonicky domluvit termín, čas a místo návštěvy (rezervace termínu)
 • Návštěva u klienta pouze v maximálním počtu 2 osob
 • Nutnost použití vlastních ochranných prostředků po celou dobu návštěvy (respirátor třídy FFP 2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, rukavice, desinfekce je k dispozici v místě návštěvy)
 • Testování není potřeba, ale v zájmu ochrany zdraví našich klientů a zaměstnanců doporučujeme provedení POC test na přítomnost antigenu, případně RT- PCR vyšetření, které proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy, a to s negativním výsledkem
 • Případné dovezené dary pouze v originálním balení
 • Dodržení sjednaného místa a času návštěvy
 • Návštěvy jsou před uskutečněním samotné návštěvy poučeni personálem o průběhu návštěvy, místě a čase, ukončení návštěvy 
 • Realizace návštěv je podmíněna podpisem prohlášení, že návštěva nevykazuje symptomy onemocnění
 • Zdravotnický personál provede návštěvě změření tělesné teploty

Návštěvní dobu je možno rezervovat ve všední dny mezi 13 - 17 hodinou, o víkendech dopoledne mezi 9 - 11 hodinou a odpoledne mezi 13 - 17 hodinou.

V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné.

Případné další změny v podmínkách konání návštěv budou zveřejněny na základě doporučení či nařízení Vlády ČR.
Návštěva svým podpisem stvrdí, že byla seznámena s podmínkami realizace návštěv v zařízení a souhlasí se zpracováním informací o realizaci návštěv.

Dovolenky klientů na všech pracovištích:

 • Při návratu z dovolenky bude vyžadováno písemné potvrzení tiskopisu "Prohlášení při návratu z dovolenky, z pobytu mimo zařízení". Prohlášení učiní opatrovník, příp. jiná osoba, která klienta měla na dovolence
 • Osobě přebírající si klienta na dovolenku bude doporučeno, aby před návratem zpět do zařízení využila možnost plošného celorepublikového testování od 18. 12. 2020 do 15. 1. 2021 a nechala klienta nejpozději 48 hodin před návratem podrobit POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a doložila nám doklad o negativním výsledku tohoto testu
 • Pokud nebude tento doklad při návratu předložen, bude v zájmu ochrany zdraví klientů a bezpečnosti zaměstnanců antigenní POC test se souhlasem doprovodu proveden v našem zařízení proškolenou zdravotní sestrou
S účinností od 22. 12. 2020 platí nařízení (pro službu domovy se zvláštním režimem) po dobu nouzového stavu (momentálně do 22. 1. 2021) umožnit vycházku za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 - 4 dny, umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.