Návštěvy na našich pracovištích

14. 02. 2023

Návštěvy na našich pracovištích 

Podmínky návštěv:
 

Z důvodu rizika přenosu respiračních nemocí, žádáme návštěvy o pečlivé posouzení svého zdravotního stavu před vlastní návštěvou.
Návštěvu by měly odložit:
  • osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota)
  •  osoby, které jsou v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním.Osobám, které byly i v krátkodobém kontaktu s rizikovými skupinami např. v čekárně u lékaře, ordinaci apod. doporučujeme při vlastní návštěvě klienta použít respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu.
 
Při návštěvě je nutné dodržovat veškerá vnitřní režimová opatření:
  • vždy telefonicky domluvit termín a čas návštěvy,
  • za příznivého počasí se upřednostňuje návštěva formou vycházky v areálu zařízení nebo i mimo areál. V budovách se koná návštěva v místnosti k tomuto účelu určené (např. na Sadové ulici Čajovna v suterénu budovy),
  • na domovy a pokoje návštěvám vstup zakázán, s výjimkou návštěv imobilních uživatelů,
  • návštěva vstoupí pouze do přízemí, kde si provede desinfekci rukou (poskytuje zařízení) a telefonicky se ohlásí na příslušný domov, na odloučených pracovištích se domluví přímo s personálem,
  • ukončení návštěvy probíhá po domluvě s personálem, zaměstnanec vždy provede dezinfekci povrchů a vyvětrání místnosti.
top