Návštěvy na našich pracovištích

30. 03. 2021

Návštěvy na našich pracovištích DOZP a DZR a dovolenky klientů jsou umožněny za přísného dodržování hygienických opatření a dalších nastavených pravidel.

Podmínky návštěv:

  • Vždy předem telefonicky domluvit termín, čas a místo návštěvy (rezervace termínu)
  • Návštěva u klienta pouze v maximálním počtu 2 osob
  • Nutnost použití vlastních ochranných prostředků po celou dobu návštěvy (respirátor třídy FFP 2 nebo KN 95 bez výdechového ventilu, rukavice, desinfekce je k dispozici v místě návštěvy)
  • Případné dovezené dary pouze v originálním balení
  • Dodržení sjednaného místa a času návštěvy
  • Návštěvy jsou před uskutečněním samotné návštěvy poučeni personálem o průběhu návštěvy, místě a čase, ukončení návštěvy 
  • Realizace návštěv je podmíněna podpisem prohlášení, že návštěva nevykazuje symptomy onemocnění
  • Zdravotnický personál provede návštěvě změření tělesné teploty

Návštěvní dobu je možno rezervovat ve všední dny mezi 13 - 17 hodinou, o víkendech dopoledne mezi 9 - 11 hodinou a odpoledne mezi 13 - 17 hodinou.

V částech budovy nebo pokojích, které jsou v karanténě (suspektní klienti, klienti s potvrzenou nákazou) nejsou návštěvy možné.

Případné další změny v podmínkách konání návštěv budou zveřejněny na základě doporučení či nařízení Vlády ČR.
Návštěva svým podpisem stvrdí, že byla seznámena s podmínkami realizace návštěv v zařízení a souhlasí se zpracováním informací o realizaci návštěv.

Testování návštěv v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem 
S účinností ode dne 9. 3. 2021 se nařizuje prostřednictvím zaměstnance, který je zdravotnickým pracovníkem organizace, provést vyšetření návštěvy klientů našich sociálních služeb na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím POC antigenních testů (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 5. 3. 2021).
 
Dovolenky klientů na všech pracovištích:

  • Při návratu z dovolenky bude vyžadováno písemné potvrzení tiskopisu "Prohlášení při návratu z dovolenky, z pobytu mimo zařízení". Prohlášení učiní opatrovník, příp. jiná osoba, která klienta měla na dovolence
S účinností od 18. 3. 2021 platí nařízení (pro službu domovy se zvláštním režimem) po dobu nouzového stavu (momentálně do 11. 4. 2021) umožnit vycházku za podmínky, že klient bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 - 4 dny, umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.
Postup podle předcházející věty se nevztahuje na osoby, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.
Klienti sociální služby používají v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek bez výdechového ventilu naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky včetně filtrační účinnosti alespoň 94% dle příslušných norem (např. FFP2, KN95).