Návštěvy na našich pracovištích

27. 07. 2022

Návštěvy na našich pracovištích 

Podmínky návštěv:
 

Z důvodu rizika přenosu respiračních nemocí, žádáme návštěvy o pečlivé posouzení svého zdravotního stavu před vlastní návštěvou.
Návštěvu by měly odložit:
  • osoby i s mírnými příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel, zvýšená teplota)
  •  osoby, které jsou v blízkém kontaktu, např. v domácnosti, s osobami s akutně probíhajícím respiračním onemocněním. Těmto osobám před případnou návštěvou doporučujeme provést si vlastní antigenní test, následně i přes negativní výsledek pak doporučujeme použít respirátor třídy FFP2 při vlastní návštěvě. 
Při návštěvě je nutné dodržovat veškerá vnitřní režimová opatření:
  • Vždy telefonicky domluvit termín a čas návštěvy
  • Za příznivého počasí se upřednostňuje návštěva formou vycházky v areálu zařízení nebo i mimo areál. V budovách se koná návštěva v místnosti k tomuto účelu určené (např. na Sadové ulici Čajovna v suterénu budovy).
  • Na domovy a pokoje návštěvám vstup zakázán, s výjimkou návštěv imobilních uživatelů.
  • Návštěva vstoupí pouze do přízemí, kde si provede desinfekci rukou (poskytuje zařízení) a telefonicky se ohlásí na příslušný domov, na odloučených pracovištích se domluví přímo s personálem
  • Návštěvě doporučujeme mít po celou dobu nasazen vlastní respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu. Děti, které ještě nezahájily povinnou školní docházku, ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15  let věku postačí chirurgická rouška.  
  • Ukončení návštěvy probíhá po domluvě s personálem, zaměstnanec vždy provede dezinfekci povrchů a vyvětrání místnosti.
top