Návštěvy na našich pracovištích

27. 07. 2022

Návštěvy na našich pracovištích 

Podmínky návštěv:
 

  • Žádáme návštěvníky, aby při výskytu příznaků respiračního onemocnění zodpovědně zvážili nutnost návštěvy a případně ji odložili
  • Vždy telefonicky domluvit termín, čas a místo návštěvy
  • Upřednostňuje se konání návštěv ve venkovních prostorách zařízení (v areálu možno využít altány, lavičky, zastřešené terasy) nebo je možná vycházka mimo areál. V budovách se koná návštěva v místnosti k tomuto účelu určené (např. na Sadové ulici Čajovna v suterénu budovy).
  • Na domovy a pokoje návštěvám vstup zakázán, s výjimkou návštěv imobilních uživatelů.
  • Návštěva vstoupí pouze do přízemí, kde si provede desinfekci rukou (poskytuje zařízení) a telefonicky se ohlásí na příslušný domov, na odloučených pracovištích se domluví přímo s personálem
  • Návštěva musí mít po celou dobu nasazen vlastní respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu, přičemž důležité je správné nasazení ochrany dýchacích cest se zakrytím dutiny ústní a okolí, včetně nosu.   
  • Ukončení návštěvy probíhá po domluvě s personálem, zaměstnanec vždy provede dezinfekci povrchů a vyvětrání místnosti