• 5. 5 Litovelské Pomoraví
  • 11.-15. 5. Rekreace Oskava
  • 13. 5.- 17. 5. Rekreace Domašov
  • 15. 5. Keramická soutěž Nové Zámky III. část
  • 18. 5- 22. 5 Rekreace Domašov nad Bystřicí MD
  • 25. 5.- 29. 5. Rekreace Těšíkov
  • Turnaj v BOCII II. část
  • Farma v Horní Loděnici
  • Regionální soutěž v aranžování sušených květin na sále Vincentina
  • Venkovské trhy Šternberk
  • Akce k 5 letému výročí DOZP Uničov