Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, patří mezi největší poskytovatele sociálních služeb v Olomouckém kraji a tomu také odpovídá široká škála profesí našich zaměstnanců a různorodost a pestrost poskytovaných služeb v souladu s platnými předpisy a vyhláškami. Cílem našeho dřívějšího, současného i budoucího snažení je zabezpečení námi dostupných sociálních služeb a jejich postupné rozšiřování jak pro stávající uživatele sociálních služeb, tak i pro všechny budoucí zájemce, kteří nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a které se jim snažíme plně nahradit.

Ve Vincentinu je komplexní péče o děti, mládež, střední generaci i seniory s postižením založena na vytváření klidného, vstřícného a podnětného domácího prostředí tak, abychom mohli maximálně rozvíjet všechny složky osobnosti každého jednotlivce a co nejvíce přizpůsobili životní podmínky běžnému životu vrstevníků.

Do práce všech zaměstnanců, nejen v přímé péči, jsou začleňovány dle možností nejnovější metody a formy práce, které jsou v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, které jsou součástí zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách, platného od 1. 1. 2007. V našem zařízení pracuje celkem více než 200 zaměstnanců, kteří jsou zapojováni do různých vzdělávacích programů se snahou o vlastní osobní růst. V tomto trendu budeme pokračovat i v dalších letech. Standardy kvality sociálních služeb jsou již nedílnou součástí práce všech zaměstnanců v našem zařízení a týkají se každodenních činností.

Uživatelé sociální služby jsou v maximální možné míře zapojeni v rámci terapií do běžných aktivit, tzn. spolupracují nejen s pracovníky v přímé péči, ale i se všemi ostatními úseky zařízení, tedy i s pracovníky, kteří v přímé péči primárně zapojeni nejsou. V našem zařízení jsou i tito pracovníci nedílnou součástí celého systému poskytování sociálních služeb a jejich vzdělávání a profesní růst je z hlediska komplexní péče samozřejmostí.

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace, má zaregistrovány 3 sociální služby:

  • domovy pro osoby se zdravotním postižením
  • chráněné bydlení
  • domovy se zvláštním režimem

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Základním předmětem činnosti organizace je poskytování sociálních služeb vymezených v § 35, § 48, § 50 a § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Cílovou skupinu našich uživatelů tvoří osoby s mentální postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s chronickým duševním onemocněním.
Naše služby a činnosti chceme stále rozšiřovat a zkvalitňovat v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje a Koncepcí rozvoje organizace.

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©