Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Posláním Domovů pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum ve Šternberku, v Uničově a v Šumperku je poskytovat přiměřenou individuální podporu a péči lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

Chráněné bydlení

Posláním Chráněného bydlení Vincentinum ve Šternberku a v Šumperku je poskytovat přiměřenou podporu dospělým lidem s mentálním a kombinovaným postižením, případně lidem s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním tak, aby mohli využívat vlastní dovednosti a schopnosti a vedli plnohodnotný život v běžném prostředí jako jejich vrstevníci.

Domovy se zvláštním režimem

Posláním Domova se zvláštním režimem Vincentinum Lužice je vytvořit lidem s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra bezpečné bydlení rodinného typu spolu s individualizovanou a kvalifikovanou podporou ve všech oblastech každodenního života. Smyslem služby je rozvinout osobní možnosti a schopnosti každého klienta a zároveň mu umožnit žít co nejspokojenější život.

Posláním Domova se zvláštním režimem Vincentinum Šternberk je poskytovat přiměřenou podporu a péči dospělým lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení v kombinaci s chronickým duševním onemocněním a poruchou chování. Poskytování této služby je přizpůsobeno individuálním a specifickým potřebám osob s problémovým chováním tak, aby mohli prožít co nejspokojenější život.


Více v Plánu rozvoje organizace pro období 2019 - 2021 ZDE

SWOT analýza a Organizační schéma k Plánu rozvoje organizace

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©