var ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f = new FxInfobar('2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f'); var ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_0 = new FxInfobarItem('0'); ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_0.ItemText = 'Naše organizace poskytuje od 1.1.2015 celkem 5 sociálních služeb'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_0.ItemURL = 'http://www.felixnet.info'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f.AddItem(ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_0); var ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_1 = new FxInfobarItem('1'); ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_1.ItemText = 'Sociální služby poskytujeme ve Šternberku, Lužici, Uničově, Šumperku a Vikýřovicích'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_1.ItemURL = 'http://www.felixnet.info'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f.AddItem(ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_1); var ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_2 = new FxInfobarItem('2'); ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_2.ItemText = 'Šternberk - domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení a domov se zvláštním režimem'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_2.ItemURL = 'http://www.felixnet.info'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f.AddItem(ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_2); var ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_3 = new FxInfobarItem('3'); ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_3.ItemText = 'Lužice - domov se zvláštním režimem'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_3.ItemURL = 'http://www.felixnet.info'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f.AddItem(ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_3); var ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_4 = new FxInfobarItem('4'); ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_4.ItemText = 'Uničov - domov pro osoby se zdravotním postižením'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_4.ItemURL = 'http://www.felixnet.info'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f.AddItem(ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_4); var ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_5 = new FxInfobarItem('5'); ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_5.ItemText = 'Šumperk - domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_5.ItemURL = 'http://www.felixnet.info'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f.AddItem(ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_5); var ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_6 = new FxInfobarItem('6'); ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_6.ItemText = 'Vikýřovice - denní stacionář a týdenní stacionář'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_6.ItemURL = 'http://www.felixnet.info'; ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3f.AddItem(ib_2006b140_c245_489b_af48_9a22f7204a3fitem_6);