Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Hospodářský úsek

Hospodářský úsek zajišťuje provoz, opravy, údržbu objektů a jejich vybavení v organizaci. Tento úsek řídí vedoucí hospodář, kontroluje hospodářskou činnost jednotlivých domovů, pracovišť a ostatních úseků Vincentina. Ve spolupráci s ekonomickým úsekem zajišťuje nákup materiálu a zařízení pro zařízení podle požadavků jednotlivých domovů a úseků. Sjednává odběry s dodavateli energetických médií a vody a provádí jejich vyhodnocení. Má pravomoc vyjednávat hospodářské smlouvy v působnosti svěřeného úseku.

       Hospodářský úsek je v rámci organizace rozčleněn takto:

 • středisko údržby a úklidu - zajišťuje drobné opravy a údržbu všeho druhu, rozvoz stravy, svoz a rozvoz prádla, osobní dopravu a zásobování nakoupeným materiálem, úklid jednotlivých domovů a společných prostorů zařízení, dbá na řádné uložení a hospodaření s čistícími a desinfekčními prostředky
 • prádelna a šicí dílna - zajišťuje praní, sušení, žehlení, desinfekci a rozdělování prádla pro zařízení, zajišťuje opravy prádla, oděvů 
  a šití dle potřeby domovů a úseků
 • BOZP a PO - vedoucí hospodář ve spolupráci s osobou odborně způsobilou zajišťuje dohled nad bezpečností a ochranou zdraví při práci a požární ochranu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 Letecký pohled na objekt hlavní budovy Vincentina na Sadové ulici ve Šternberku

                                      

V uplynulých letech došlo ve Vincentinu k níže uvedeným rozsáhlým rekonstrukcím a opravám:

 • výměna starých dřevěných oken za plastová na jižní straně budovy na Sadové ulici
 • oprava střech, sanace krovu budov proti dřevokaznému hmyzu a houbám
 • rekonstrukce výtahu
 • plynofikace na Bezručové ulici
 • rekonstrukce části budovy na Bezručové ulici na bezbariérové oddělení
 • elektrifikace budovy na Sadové ulici /1995/
 • vybudování anglických dvorků kolem části budovy na Sadové ulici
 • otevření nového stravovacího provozu
 • otevření nově zrekonstruované prádelny
 • výstavba nové bezbariérové únikové lávky
 • architektonicko - zahradnické úpravy vstupní a čelní části budovy na Sadové ulici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • změna topného média na sadové ulici - kombinace plyn, elektrická energie, sluneční energie /solární panely/, kogenerační jednotka /2001/
 • kompletní rekonstrukce Červeného domova na Sadové ulici /2004/
 • kompletní rekonstrukce Bílého domova na Sadové ulici /2005/
 • kompletní rekonstrukce Hnědého domova na Sadové ulici /2006/
 • projektová studie na rekonstrukci staré kotelny na multifunkční místnost /návštěvní místnost, čajovna, výstava výrobků uživatelů služby, prodejna výrobků, pořádání seminářů a školení ap./
 • rekonstrukce bývalé keramické dílny na cvičné chráněné bydlení /"přípravka"/ pro 4 uživatelky sociální služby /2006/
 • kompletní rekonstrukce Modrého domova na Sadové ulici /listopad 2007 - duben 2008/
 • rekonstrukce kotelny na multifunkční místnost /podzim 2007/
 • zřízení nové školní třídy včetně vybavení na Sadové ulici
 • zahájení rekonstrukce Zeleného domova na Sadové ulici
 • digitalizace příjmu televizního vysílání včetně provedení rozvodů do pokojů uživatelů
 • dokončení  rekonstrukce Zeleného domova na Sadové a přestěhování klientů z náhradních prostor
 • zahájení II. etapy výstavby prostor před únikovou lávkou včetně krytého hřiště na bocciu
 • rekonstrukce prádelny včetně instalace nových praček a pračky na praní infekčního prádla
 • dokončení II. etapy výstavby prostor před únikovou lávkou včetně krytého hřiště na bocciu

 • zřízení cvičného bydlení na Fialovém domově
 • stavební úpravy sociálního zařízení Hnědého domova pro imobilní klienty
 • oprava poškozené římsy v průčelí hlavní budovy na ulici Sadová 7
 • v rámci projektu transformace byly zrekonstruovány objekty v Šumperku, provoz byl zahájen 1. 7. 2014

 

 • stavební úpravy sklepních prostor chráněného bydlení v Šumperku na ulici Revoluční 55, oprava garáže a instalace nového zábradlí na její střeše (terasa)
 • opravy podlah v suterénu budovy domova pro osoby se zdravotním postižením v Šumperku na Masarykově náměstí 10
 • výměna čističky vody v rehabilitačním bazénu na ulici Sadová 7
 • malířské práce v celém areálu hlavní budovy na ulici Sadová 7
 • oprava dlažby a omítek na terase Bílého domova
 • oprava omítek a výměna garážových vrat za sklopná u dvou garážích
 • výměna nefunkčních plastových oken v přístavbě hlavní budovy
 • rekonstrukce budovy bývalého zahradního hospodářství na ulici Opavská ve Šternberku – celková oprava elektroinstalace, podlah a vnitřních omítek, oprava střechy a výměna všech dřevěných oken za plastová, včetně instalace vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky
 • v roce 2014 byly zakoupeny služební automobily na naše nová pracoviště, která byla vybudována v rámci projektu Transformace Vincentina. Jedná se o automobil Peugeot pro 9 osob na domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné 
  bydlení v Šumperku a o automobil Dacia pro 7 osob na pracoviště v obci Lužice
 • v rámci projektu transformace byly vybudovány nové objekty na Opavské ulici ve Šternberku, v obci Lužice a v Uničově, provoz byl zahájen 1. 1. 2015


Na hospodářském úseku byly v roce 2018, mimo běžných oprav strojů a technologie v prádelně, kuchyni a kotelnách, provedeny tyto práce:

-            Dokončení rekonstrukce stravovacího úseku včetně instalace nové technologie

-            Rekonstrukce koupelny a sociálního zařízení v bytě chráněného bydlení, Za Zahradami, Šternberk

-            Zahájena výměna nefunkčních plastových oken za nová – 86 kusů, Sadová 7, Šternberk

-            Malování a nátěry v průběhu roku na všech domovech a pracovištích

-            Nátěr dřevěných fasád a teras na pracovištích DZR Šternberk, DZR Lužice a DOZP Uničov

-            Oprava prasklého odpadního potrubí v koupelně Červeného domova a úklidové místnosti Hnědého domova

-            Provádění oprav služebních vozidel a jejich přípravy na STK

-            Očištění fasády přístavby hlavní budovy, Sadová 7, Šternberk

-            Instalace madel na chodbě v suterénu hlavní budovy, Sadová 7, Šternberk

-            Zahájení úpravy prostoru na zahradě k volnočasovým aktivitám, Sadová 7, Šternberk

-            Oprava dlažby na terase u Červeného domova a přístavby ve dvoře – Sadová 7, Šternberk

-            Instalace nového kříže na věžičku kaple hlavní budovy, Sadová 7, Šternberk

-            Nákup nové průmyslové sušičky do prádelny

 

Z důvodu dočasného přerušení činnosti stravovacího provozu z důvodu kompletní stavební a technologické rekonstrukce, bylo dočasně sjednáno náhradní vaření u dodavatelské firmy. Pracovníci úseku údržby zajišťovali každodenní dovoz stravy služebním vozidlem a společně se zaměstnanci stravovacího provozu jeho distribuci na jednotlivé domovy hlavní budovy a na odloučená pracoviště ve Šternberku a v Lužici.

 

Na hospodářském úseku  bylo v roce 2018 zaměstnáno celkem 13 klientů naší organizace, kteří pracují na jednotlivých pracovištích pod dohledem zaměstnanců Vincentina - 7 klientů pracovalo v prádelně, 2 klienti na úklidu a 4 klienti na zahradě, kteří v zimních měsících zajišťovali úklid v budově.

 

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©