Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk


Zdravotní a rehabilitační péče

Nezbytnou součástí zajištění pobytových služeb je také léčebně preventivní a zdravotní péče. Cílem zdravotního úseku je nabízet a provádět odbornou zdravotní péči registrovanými všeobecnými sestrami, v souladu s nejnovějšími poznatky vědních oborů a potřebami uživatelů sociální služby a ordinací lékaře.
Zdravotní péče je indikována smluvními lékaři zdravotních pojišťoven:
- praktickým lékařem pro dospělé - ordinuje 2 x týdně a dle potřeby
- dětským lékařem dle potřeby
- stomatologem – ordinuje 1 x týdně
- neurologem dle potřeby
- psychiatrem – ordinuje 1 x za 14 dní a dle potřeby
- psychologem dle potřeby

Fyzioterapie

Klientům je poskytována rehabilitační péče ve všech formách směřujících k obnovení nebo zlepšení ztracených funkcí, k udržení dosavadních funkcí nebo ke zpomalení progrese. Cílem je dosáhnout maximální možné soběstačnosti, a tím co nejvyšší kvality života. Stěžejním terapeutickým prvkem je pohyb. Důraz je kladen především na pohybovou terapii, jejíž vlastní náplň je dána výsledky důkladného kineziologického vyšetření.
 
Fyzioterapie zahrnuje:

• Pohybovou léčbu – aktivní tělesnou výchovu, individuální cvičení, skupinové kondiční cvičení, pohybové hry, vertikalizaci, nácvik chůze, pasivní cvičení a speciální metodiky na podkladě senzomotorické stimulace
• Fyzikální terapii - k dispozici máme přístroje pro elektroléčbu, magnetoterapii, léčbu ultrazvukem, léčbu teplem a světlem.
• Mechanoterapii - používáme rotoped a běžecký trenažér.
• Vodoléčbu - využíváme bazén v zařízení.

Plavání v bazénu je specifickým vodoléčebným prostředkem, který v sobě zahrnuje jak fyzikální terapii, tak pohybový režim. Teplota vody v bazénu 32°C zvyšuje myorelaxační a spasmolytický účinek vody. Pohybový aparát pracuje v odlehčení, což příznivě ovlivňuje přetěžovanou páteř, klouby a vazy. Rovnoměrný tlak vody umožňuje vertikalizaci a tedy možnost prožít si pocit stoje a chůze bez náročných a leckdy nepříjemných fixačních pomůcek. V letních měsících se naši klienti pravidelně účastní hipoterapie v Radíkově. Od listopadu byla opět zavedena canisterapie, klienti tří domovů ji využívají každou středu.

 

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©