Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Od 1. ledna 2015 rozšířilo Vincentinum svou činnost o nově registrovanou sociální službu DZR (Domovy se zvláštním režimem) s místem poskytování služby ve Šternberku na Opavské ulici č. 2631/34 a 2632/32 ve dvou domácnostech pro celkem 12 uživatelů.
Slavnostní otevření se uskutečnilo 16. prosince 2014 za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Yvony Kubjátové, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje paní Mgr. Ireny Sonntagové a dalších významných osobností Odboru sociálních věcí a Odboru investic a evropských programů z Krajského úřadu. Přítomen byl také místostarosta města Šternberka pan Michal Oborný, významný český fotograf Prof. Mgr. Jindřich Štreit, zástupci MPSV a další hosté z řad odborné veřejnosti (viz. foto níže).


Popis služby domov se zvláštním režimem

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Domov se zvláštním režimem Vincentinum ve Šternberku a v Lužici je poskytování sociálních služeb vymezených v § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování - celoroční komunitní bydlení v šestičlenných domácnostech v nově postavených domech v běžné zástavbě
 • poskytnutí stravy -  strava zajištěna stravovacím provozem Vincentina a následně dovážena do místa poskytování služby, klient má možnost odebírat 5x denně stravu, dle zdravotního stavu klienta je strava připravována pro 6 skupin diet
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – poskytování přiměřené podpory s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajišťovány zaměstnanci zdravotní péče a fyzioterapie
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných služeb jako je holičství, kadeřnictví, pedikúra, kulturní aktivity, zdravotní služby
 • sociálně terapeutické činnosti – logopedická terapie, práce s využitím postupů strukturovaného učení, rukodělné činnosti a další rehabilitační techniky, nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, vaření pokrmů, drobné domácí práce apod.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – fyzioterapie s využitím tělocvičny, rehabilitačního bazénu, hřiště na boccu ve Vincentinu, Sadová 7; individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelky zprostředkovány aktivity, jako např. hipoterapie, jóga, rekreační pobyty
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osoby

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

Klient je povinen na základě smluvního vztahu zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce vycházející z platného ceníku za služby.

Ceník služby:

Ubytování:

 • jednolůžkový pokoj 180,- Kč za den
 • dvoulůžkový pokoj 170,- Kč za den

Celodenní strava:

 • 167,- Kč za den

Příplatek za diabetické suroviny 3,- Kč za den

Klient je povinen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaplatit úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů. Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.

c.    Fakultativní služby

Služba zprostředkovává klientům tyto fakultativní služby s měsíční sazbou:

 • Používání vlastního radiopřijímače    - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního televizoru            - 40,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastní el. konvice              - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního PC                      - 40,- Kč (za odebranou energii)

Fakultativní služby zajišťované zaměstnancem Vincentina:

 • Přeprava klientů dopravním prostředkem Vincentina; cena dle skutečných nákladů.
 • Další nadstandardní služby vykonávané zaměstnancem Vincentina  nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů.

d.    Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Služba Domova se zvláštním režimem ve Šternberku je poskytována od 1. 1. 2015 ve dvou bezbariérových domech. Klienti žijí ve dvou skupinových domácnostech po 6 obyvatelích. V domácnostech jsou dva jednolůžkové a dva dvoulůžkové pokoje, samostatná kuchyňka, dvě sociální zařízení, obývací místnost a zázemí pro personál. Oba objekty jsou bezbariérové. Klienti mimo svých pokojů mohou využívat zahradu, dílnu.  Mohou navštěvovat společné prostory organizace – Sadová ul. (kaple, čajovna, tělocvična, bazén, sál,…).


Virtuální prohlídka areálu se připravuje 


fotografie ze slavnostního otevření v roce 2014 - kliknutím fotku zvětšíte

Další údaje ze slavnostního otevření nových objektů najdete také na: http://www.kr-olomoucky.cz/vincentinum-otevrelo-nove-bydleni-pro-sve-klienty-foto-500.html


 

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©