Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Od 1. ledna 2015 rozšířilo Vincentinum místo poskytování služby DOZP o nové bydlení v Uničově na Olomoucké ulici 1474 a Gymnazijní ulici 1473. V obou objektech jsou dohromady 4 domácnosti a v každé z nich žije 6 uživatelů sociální služby.

Slavnostní otevření se uskutečnilo 16. prosince 2014 za účasti náměstkyně hejtmana paní Mgr. Yvony Kubjátové, vedoucí Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje paní Mgr. Ireny Sonntagové a dalších významných osobností Odboru sociálních věcí a Odboru investic a evropských programů z Krajského úřadu. Přítomen byl také starosta Uničova Mgr. Dalibor Horák, významný český fotograf Prof. Mgr. Jindřich Štreit, senátorka MUDr. Alena Šromová, zástupci MPSV a další hosté z řad odborné veřejnosti (viz. foto níže).Popis služby domov pro osoby se zdravotním postižením

a.    Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování - celoroční bydlení, jehož součástí je úklid, praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla; ve Šternberku bydlení ve dvou a vícelůžkových pokojích a bydlení pro 4 osoby v tzv. cvičném bytě, v Šumperku a v Uničově komunitní bydlení v šestičlenných domácnostech v nově postavených či zrekonstruovaných domech v běžné zástavbě.
 • poskytnutí stravy -  možnost odebírat 5x denně stravu, dle zdravotního stavu klienta je strava připravována pro 6 skupin diet, Šternberk -  celodenní strava zajištěna stravovacím provozem, Uničov a Šumperk – celodenní strava zajištěna na základě smluvních podmínek s dodavatelem.
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta.
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – jde o poskytování přiměřené podpory ze strany zaměstnanců s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a dovednosti klienta při všech činnostech běžného života s důrazem na samostatnost a nezávislost na službě; zdravotní služby poskytované klientům jsou systémově zajišťovány zaměstnanci zdravotní péče a fyzioterapie.
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – klientům do 26 let zprostředkování individuálně určené podpory v návaznosti na plnění povinné školní docházky; zprostředkování podpory a případné pomoci vedoucí k využití návazných služeb jako je holičství, kadeřnictví, pedikúra, kulturní aktivity, zdravotní služby.
 • sociálně terapeutické činnosti – logopedická terapie, bazální stimulace – Snoezelen terapie, práce s využitím postupů strukturovaného učení, rukodělné činnosti na domovech i v dílnách Vincentina, Sadová ul., nácvik praktických dovedností - sebeobslužné činnosti, vaření pokrmů apod.; pracoviště  DOZP ve Šternberku zprostředkovává některým klientům cílený pracovní zácvik a následné zaměstnávání na DPP.
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – fyzioterapie s využitím tělocvičny, rehabilitačního bazénu a hřiště na boccu; individuální aktivity v zařízení i mimo něj – výlety, rekreace, kulturní, sportovní a společenské akce; klientům jsou dodavatelsky zprostředkovány aktivity, jako např. hipoterapie, jóga, rekreační pobyty.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí -  podpora pomoc při vyřizování dokladů, výhod pro osoby se zdravotním postižením, podpora v komunikaci s úřady při vyřizování osobních záležitostí apod.
 • základní sociální poradenství – průběžná podpora klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech osob.

b.    Úhrady za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

Klient je povinen na základě smluvního vztahu zaplatit úhradu za ubytování a stravu v částce vycházející z platného ceníku za služby.

Ceník služby DOZP:

Ubytování:

 • jednolůžkový pokoj 180,- Kč za den 
 • dvoulůžkový pokoj  170,- Kč za den

Celodenní strava:

 • 167,- Kč za den 

 

Příplatek za diabetické suroviny 3,- Kč za den

Klient je povinen podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zaplatit úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči.
Pokud by klientovi po zaplacení úhrady za ubytování a stravu za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jejího měsíčního příjmu, výše úhrady se sníží na základě žádosti klienta a jím doložených dokladů.
Klient se zavazuje a je povinen platit úhrady za veškeré služby zálohově, a to do posledního dne v kalendářním měsíci, za který má být úhrada zaplacena.


c. Fakultativní služby

Služba zprostředkovává klientům tyto fakultativní služby s měsíční sazbou:

 • Používání vlastního radiopřijímače     - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního televizoru            - 40,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastní el. konvice              - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního PC                      - 40,- Kč (za odebranou energii)

Fakultativní služby zajišťované zaměstnancem Vincentina:

 • Přeprava klientů dopravním prostředkem Vincentina; cena dle skutečných nákladů
 • Další nadstandardní služby vykonávané zaměstnancem Vincentina  nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím; cena dle skutečných nákladů

d.   Prostory, materiální a technické vybavení (bezbariérovost)

Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum v Uničově poskytuje službu od 1. ledna 2015 ve dvou patrových budovách s výtahem, které byly postaveny v rámci procesu transformace pobytových služeb. V každém objektu jsou dvě domácnosti, každá pro 6 klientů. Domácnosti jsou tvořeny dvěma dvoulůžkovými pokoji, dvěma jednolůžkovými pokoji, obývacím pokojem s kuchyňským koutem plně vybaveným potřebnými elektrospotřebiči a nádobím, sociálním zařízením v úpravě pro imobilní klienty, dalším samostatným WC s pračkou, sušičkou a technickou místností. Pokoje jsou vybaveny základním nábytkem. V přízemí je z každého pokoje vstup na terasu a v patře na balkon. V každé domácnosti se nachází zázemí pro zaměstnance a skladové prostory. Součástí obou budov jsou oplocené pozemky sloužící jako zahrada pro aktivní odpočinek klienta. Oba objekty jsou bezbariérové.Další údaje o slavnostním otevření nových objektů najdete také na: http://www.kr-olomoucky.cz/vincentinum-otevrelo-nove-bydleni-pro-sve-klienty-foto-500.html


| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©