Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk

 

 • Sociální služba chráněné bydlení Vincentinum byla zahájena 1. července 2013
 • Slavnostního otevření, které proběhlo 30. 6. 2013, současně s předáním klíčů od bytů, se společně s klienty zúčastnili zástupci sociálního odboru Krajského úřadu Olomouckého kraje, ministerstva práce a sociálních věcí, starosta Šternberka Stanislav Orság a další významní hosté (viz foto a odkaz na článek níže)
 • Služba Chráněné bydlení je poskytována ve dvou třípokojových bytech nedaleko centra města Šternberka. Oba byty jsou od sebe vzdáleny cca 10 minut chůze. V obou bytech bydlí osm klientů (po čtyřech klientech v jednom bytě) s nízkou mírou podpory. Byty jsou vybaveny základním nábytkem z prostředků poskytovatele (postele, skříně, komody, lampy, kuchyňská linka, pračka se sušičkou, lednice aj.). Byty nejsou bezbariérové

CHB Nádražní

Byt ve zvýšeném přízemí je velikosti 3+1, o celkové ploše 73,1m2, z čehož jsou  pokoje 38,3m2, společné prostory 25,1m2 (kuchyň, koupelna + WC, předsíň, šatna) a ostatní 9,7m2 (sklep, lodžie). Byt se skládá ze dvou jednolůžkových pokojů orientovaných na jih a jednoho dvoupokojového pokoje a kuchyňského koutu s jídelnou orientovaný na sever. Součástí bytu je balkon s lodžií a sklep

 

 

CHB Za Zahradami

Byt ve 3. poschodí o velikosti 2+1, o celkové ploše 76,76m2, z čehož jsou pokoje 36,6m2, společné prostory 29,96m2 (kuchyň, koupelna, předsíň, šatna, společný pokoj, WC), skladové prostory 2,9m2 (komora) a ostatní 7,3m2 se skládá ze dvou dvoulůžkových pokojů orientovaných na jih a kuchyňského koutu s jídelnou orientovanou na sever. K bytu patří také nově zrekonstruovaný balkon a dva sklepy

 

 

 

Popis služby chráněné bydlení

 

     1.  Naplnění základních činností ze zákona

Základním předmětem činnosti služby Chráněné bydlení Vincentinum je poskytování sociálních služeb vymezených v § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy – klienti si podle svých schopností a dovedností připravují stravu sami nebo s podporou pracovníka (tři hlavní jídla a dvě svačiny). V pracovní dny docházejí na obědy do sídla služby na Sadové ulici, kde si mohou vybrat z nabídky dvou jídel

 • Poskytnutí ubytování – viz výše

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti – pracovník poskytuje podporu klientům při úklidu a údržbě domácnosti a domácích spotřebičů, podporuje klienty v hospodaření s penězi včetně pomoci s nákupy a běžnými pochůzkami

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - klientům je zprostředkována nabídka aktivizačních činností mimo domácí prostředí tak, aby docházelo k upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Pracovník pomáhá klientům při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, zajišťuje podmínky pro přiměřené vzdělávání, podporuje klienty v oblasti partnerských vztahů a při získávání návyků souvisejících se zařazením do pracovního procesu.
  Probíhá také podpora klientů smluvně zajištěnými dobrovolníky – např. taneční a pěvecký kroužek. Některé pravidelné aktivizační činnosti jsou realizovány v prostorách sídla poskytování služby -  viz samostatný odkaz Aktivizační úsek na webových stránkách Vincentina

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – důraz je kladen na zachování a rozvoj přirozené vztahové sítě klienta a na aktivity podporující sociální začleňování (doprovody klientů na výlety, rekreace, soutěže, kulturní, sportovní a společenské akcí apod.). Pracovník podporuje a pomáhá klientovi při využívaní návazných služeb (kadeřník, pedikúra, zdravotní služby aj.)

 • Sociálně terapeutické činnosti – klienti jsou vedeni k rozvoji nebo udržování osobních a sociálních schopností a dovedností. Mimo jiné mohou klienti navštěvovat v prostorách sídla poskytování služby aktivizační dílny --  viz samostatný odkaz Aktivizační úsek na webových stránkách Vincentina
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - klienti mají právo na podporu a pomoc od pracovníka v rámci podpory v komunikaci s úřady, při vyřizování osobních záležitostí (např. při vyřizování osobních dokladů, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením apod.)
 • Pomoc při osobní hygieně nebo podmínek pro osobní hygienu – pracovník poskytuje přiměřenou podporu s ohledem na zdravotní stav a schopnosti klienta

     2.   Základní sociální poradenství

Sociální pracovník průběžně podporuje klienta, např. v oblastech vyhledávání návazných služeb, poskytnutí informací o základních právech a povinnostech apod.

     3.   Zabezpečení služby

Služba je zabezpečena tak, že v jednom bytě je jeden pracovník Vincentina ve všedních dnech v čase od 14,00 do 18,30 hodin. O víkendech a státních svátcích je podpora klientům poskytována v čase od 10,00 do 18,30 hodin. Ve večerních a nočních hodinách pracovníci v chráněném bydlení přítomni nejsou. V případě potřeby se klienti mohou na pracovníka obrátit prostřednictvím mobilního telefonu.
Zdravotní péče je poskytována prostřednictvím zdravotnických zařízení.
Klienti využívají prostory sídla organizace Vincentinum – Sadová ulice - sál, čajovnu, bazén, tělocvičnu, kapli a zároveň navštěvují aktivizační dílny. Klienti jsou systémově zaměstnáni v prostorách Vincentina. Bližší informace o aktivizačních dílnách a zaměstnávání klientů -  
viz samostatný odkaz Aktivizační úsek na webových stránkách Vincentina

 

     4.  Úhrada za služby (spoluúčast osoby blízké na úhradě)

S výší a způsobem úhrady za službu chráněné bydlení je informován zájemce o službu při uzavírání Smlouvy o poskytování služby. Následně dochází ke sjednání konkrétní úhrady za službu.

Výše úhrady za poskytování služby chráněné bydlení činí:

 • Strava - pouze v případě zájmu klienta

62,- Kč - oběd

39,- Kč - snídaně

15,- Kč - svačina
51,- Kč - večeře

 • Ubytování za den - 180,- Kč
 • Úkony uvedené v § 17 odstavci 1 písm.c) až h) vyhlášky č. 505/2006 Sb. - 30,- Kč za hodinu účtované dle skutečně spotřebovaného času

     5.  Fakultativní služby


Služba zprostředkovává klientům tyto fakultativní služby s měsíční sazbou:

 

 • Používání vlastního radiopřijímače      - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního televizoru             - 40,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastní el. konvice               - 10,- Kč (za odebranou energii)
 • Používání vlastního PC                       - 40,- Kč (za odebranou energii)

 

Fakultativní služby zajišťované pracovníkem Vincentina:

 • Přeprava klientů dopravním prostředkem Vincentina - cena dle skutečných nákladů
 • Další nadstandardní služby vykonávané pracovníkem Vincentina  nad rámec zákonem stanovených základních činností, především při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - cena dle skutečných nákladů

 


Můj život, moje domácnost

 

Přirozeným pokračováním transformačního procesu bylo zapojení organizace do projektu "Chráněné bydlení Vincentinum Šternberk: Můj život, moje domácnost". Projekt byl zahájen v září 2014 a ukončen byl v říjnu 2015. Hlavním cílem projektu byla adaptace na novou životní situaci, rozvoj nových znalostí a dovedností, osvojování nových návyků nezbytných pro jejich každodenní život v rámci komunity a postupná příprava pro vstup na volný trh práce. Jednalo se hlavně o upevňování a rozvíjení dovedností a návyků v těchto oblastech:

 

Podrobné informace o celém projektu, včetně velkého množství fotografií a hlavně podrobného metodického materiálu, který byl jedním z hlavních výstupů uvedeného projektu, najdete na webových stránkách www.akademietrenovanipameti.cz/projekt002  

 

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©