Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk


Aktivizační úsek

V současné době tvoří pracovní tým aktivizačního úseku: 
-  vedoucí aktivizačního úseku 
-  koordinátor chráněného bydlení a cvičného bytu 
-  speciální pedagog - logoped 
-  sedm pracovníků v sociálních službách (PSS)
 
 
Oblasti zajišťované pracovníky aktivizačního úseku:

 1. Aktivizační činnosti v dílnách v budově Vincentina na Sadové ulici
    

  - dílny jsou organizovány dle rozvrhu v pracovní dny v dopoledních i odpoledních hodinách 
  - v dílnách jsou klienti aktivizováni v počtu 8 – 10 v každé dílně
 2. Podpora klientům ve cvičném bytě v budově Vincentina na Sadové ulici (celoročně bez nočních služeb), ve cvičném bytě žijí čtyři klienti služby DOZP
 3. Podpora klientům služby Chráněné bydlení ve dvou bytech v bytové zástavbě ve Šternberku (celoročně, bez nočních služeb), v každém bytě žijí čtyři klienti služby CHB
 4. Podpora v přípravě na zaměstnání a podpora v zaměstnání klientů CHB a DOZP Šternberk
 5. Individuální logopedická intervence


1. Aktivizační činnosti v dílnách

Aktivizační činnosti v dílnách jsou zaměřeny na systematický rozvoj schopností, dovedností a kreativity klientů s různou mírou podpory. Současně s činnostmi podporujícími zručnost, motoriku a fantazii klientů, probíhá v dílnách cílený nácvik pracovních povinností a návyků. Výrobky z dílen slouží k výzdobě a případně prezentaci Vincentina nebo se ojediněle na prezentačních akcích prodávají.

Aranžérsko - zahradnická dílna

Těžiště činností aranžérsko - zahradnické dílny spočívá v pěstování, sušení a následném aranžování škály květin vhodných k tomuto účelu. Cílem těchto činností není, aby se z klientů stali plnohodnotní zahradníci či aranžéři, ale aby se naučili vybrané prvky těchto profesí s ohledem na jejich individuální předpoklady. Vedle aranžování sušených květin se klienti zároveň učí tkát látkové či rákosové rohože, lepit různé typy mozaikových obrazů, plést košíky z pedigu a další výtvarné techniky, zejména z přírodních materiálů.

Textilní dílna

Stěžejním materiálem pro práci v dílně je textil. V dílně vznikají polštářky různých tvarů a dekorů, výšivka, knoflíky, tašky, jehelníčky. Dále se v dílně klienti věnují vyšívání různými typy stehů, háčkování, pletení, stříhání výplní do šitých výrobků, malování, navlékání korálků, přišívání knoflíků, žehlení, hraní společenských her a činností na procvičení jemné motoriky, lepení koláží a dalším aktivizačním činnostem odpovídajícím jejich mentální úrovní. 

 

 

 

Kreativní dílna


Do programu dílny výtvarných technik jsou zařazeny variabilní činnosti, jako např.: enkaustika. pet art, práce s papírem a kartonem, kresba, rytování, frontáž, využívání kupovaných šablon a výroba vlastních šablon, výroba ze slaného těsta, výroba z moduritu, tvoření z ruliček toaletního papíru, kašírování, práce s vatou a látkami, malování (vodovými barvami, prstovými barvami, temperovými barvami, tuší, inkoustem a zmizíkem), práce s drátem a korálky a další… Proces výroby je rozdělen do dílčích kroků, které splňují nároky kladené na uživatele s větší mírou podpory, vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem.

 

 

 

Keramická dílna

Aktivizace klientů v keramické dílně probíhá prostřednictvím práce s keramickou hlínou a licí hmotou. Klienti se podílejí na výrobě drobných plastik, košíčků, zvonečků, zvířátek apod. Velmi oblíbenou technikou je vymačkávání hlíny do sádrových forem, stejně tak i zdobení glazurou tzv. střep. Činnosti v keramické dílně jsou rozděleny do dílčích kroků, jako je např. válení hlíny, vytváření tvarů, vykrajování, nalévání licí hmoty do forem, úprava keramických polotovarů před výpalem, natírání glazury štětcem, glazování ponorem, zdobení oxidy.

 

 

 

Aktivizační místnost

 

Aktivizace klientů v Aktivizační místnosti probíhá prostřednictvím široké škály výtvarných a kreativních technik. Např. práce s papírem, textiliemi, korálky, kreslení, malování, výroba různých koláži a další. Činnosti jsou strukturovány do dílčích kroků, které splňují nároky na kladené i na klienty s větší mírou podpory, vzhledem k jejich schopnostem a dovednostem.

 

2.  Podpora klientům ve cvičném bytě

Cvičný byt představuje pro klienty Vincentina určitý „mezičlánek“ v přechodu mezi celoroční pobytovou službou v domově pro osoby se zdravotním postižením a službou chráněné bydlení, poskytovanou v běžných bytech nebo domech v rámci měst či obcí. Samostatné bydlení klade na klienty nové požadavky, zejména ve vztahu k vedení samostatného života, které jsou pro většinu populace samozřejmé, pokud vyrůstali v rodinném prostředí. Pro klienty žijící dlouhá léta v pobytové službě („ústavní péči“¨) nejsou zdaleka samozřejmé a musí se je učit. Klienti se učí a jsou podporováni v oblastech:

- samostatná péče o vlastní osobu (hygiena, oblékání, úprava zevnějšku…)

- vedení domácnosti (vaření, nákupy, úklid, žehlení, praní)

- společenský život (sport, volnočasové aktivity, kulturní akce, rekreace)

- kontakt se společenským prostředím (požívání telefonu, úřady, pošta, lékař…)

- společenské uplatnění (zprostředkování zaměstnání…)

 

 

 

3. Podpora klientů služby Chráněné bydlení

 

Chráněné bydlení - viz samostatný odkaz na webových stránkách Vincentina nebo ZDE

 

4. Podpora v přípravě na zaměstnání a podpora v zaměstnání klientů služeb DOZP a CHB Šternberk


Podporu pracovních činností, metodické vedení, vypracování a hodnocení plánů pracovního zácviku klientů ve Vincentinu zabezpečuje koordinátor pracovních činností

Ve Vincentinu na Sadové ulici ve Šternberku je klientům nabízena možnost pracovního uplatnění v profesích:

- pomocné práce v prádelně

- pomocné práce na zahradě

- pomocné úklidové práce

- pracovní pozice posel v sociálních službách

Klienti jsou podporováni v nácviku správných pracovních postupů, v osvojování pracovních návyků a sociálních dovednosti, a to zejména při jednání a komunikaci s ostatními pracovníky, při řešení možných konfliktních situací v pracovním týmu apod. Po absolvování pracovního nácviku, jehož délka je u každého klienta individuální, mohou být klienti ve Vincentinu zaměstnáni. K 31. 12. 2016 bylo zaměstnáno v pracovní dny na 1 až 2 hodiny patnáct klientů a další 4 byli na zaměstnání připravováni formou pracovního nácviku.

Dalších 17 klientů ze všech domovů a pracovišť, kteří vykonávají jednoduché pracovní úkony v rámci pomoci při běžných činnostech, je v těchto činnostech podporováno tzv. motivační odměnou. Ta je poskytována měsíčně v podobě kávy či sladkostí hrazených z prostředků Spolku „VINCENTINUM“. 

      5. Logopedická intervence


Je zaměřena na upevnění a rozvoj verbální a zejména alternativní komunikace, a co nejsamostatnější schopnost vyjadřování každého klienta dle jeho individuálních možností a schopností.
Rozvíjení alternativní komunikace je zaměřeno zejména na osvojení a praktické užívání komunikace pomocí obrázkových symbolů nebo znaků. Klienti se tak učí alespoň tímto způsobem aktivně vyjádřit své potřeby, přání, prožitky.
Logopedickou intervenci využívají klienti DOZP Vincentinum Šternberk, Uničov a Šumperk, DZR Lužice a Šternberk, CHB Šternberk a Šumperk.
Součástí logopedické intervence je vzdělávání pracovníků v přímé péči v oblasti alternativní a augmentativní komunikace a osvojování základů znakového jazyka.  


                                                              Užívání komunikačního deníku v logopedické pracovně

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©