Načítání ...

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk

Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb Šternberk zajišťuje již několik roků odbornou praxi studentům CARITAS VOŠ sociální v Olomouci. V roce 2006 jsme se zapojili do projektu "Partnerstvím ke zvýšení úrovně praktického vzdělávání a lepšímu uplatnění na trhu práce". Projekt byl zahájen 23. 11. 2006 a byl ukončen 30. 6. 2008.
Obsahem projektu bylo zkvalitnění spolupráce s partnerskými organizacemi v oblasti praktického vzdělávání studentů Caritas - Vyšší odborné školy sociální Olomouc. Vyškolením mentorů na odborných pracovištích, jejich finančním ohodnocením a účastí mentorů a pedagogů v dlouhodobém vzdělávacím kurzu "Provázení odbornými praxemi" jsme chtěli nastartovat proces trvalého zlepšování praxí. Projektová pracoviště jsou a budou pravidelně monitorována ročníkovými vedoucími praxí. Dalším důležitým aspektem a přínosem projektu bylo vytvoření kvalitního technického zázemí pro studenty, kteří praktikují tak, aby byli nezávislí na možnostech pracovišť a mohli ihned zpracovávat své poznatky. K cílům projektu patřilo lepší uplatnění studentů Caritas - VOŠs Olomouc na trhu práce sledováním zlepšování jejich praktických kompetencí, což je součástí celoživotního vzdělávání.

Tento projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V první polovině roku 2006 jsme se zapojili do projektu "Sociální integrace tělesně a mentálně postižených osob prostřednictvím ergoterapie", kde se ukázaly možnosti a schopnosti nejen našich uživatelů v rámci ergoterapie, ale i možnosti spolupráce uživatelů a pracovníků s obyvateli Šternberka, např. s romskou mládeží, ale i v oblasti zapojení dalších organizací do projektu prostřednictvím wokshopů a seminářů. Tato akce byla spolufinancována ze státních /krajských/ prostředků a z prostředků Strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Společného regionálního operačního programu /SROP/.

Ve druhé polovině roku 2006 jsme na předchozí projekt navázali dalším projektem, který měl za cíl rozšíření a zkvalitnění služeb pro mentálně a tělesně postižené. Tento projekt byl součástí SROP, grantového schématu "Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji" a k ergoterapeutickým aktivitám jsme ještě navíc přidali simulaci chráněného bydlení pro 4 uživatelky /pracovně nazvané jako "přípravka chráněného bydlení"/ a možnost chráněných pracovních míst pro 4 muže a 4 ženy. Partnerem našeho projektu bylo ÚSP Nové Zámky. Projekt v rámci udržitelnosti pokračoval do roku 2012, pracovní místa pro naše uživatele jsme i dále udrželi a chceme je rozžiřovat i v dalších letech.

Významným projektem, který byl završen 31. 12. 2014, financovaným z Integrovaného operačního programu (IOP), oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace, aktivita a) investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, byla "Transformace Vincentina".
Podrobnější informace najdete v odkazu
Transformace. 

Vincentinum je také dlouhodobě zapojeno (od roku 2004 nepřetržitě) do projektu veřejně prospěšných prací financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Do tohoto projektu se naše organizace zapojila i v roce 2018. 

 

 

 

| Aktivizační úsek | Aktuální akce | Dokument 'Pět statečných' | DOZP a CHB Šumperk | DOZP Uničov | DZR Lužice | DZR Šternberk | Historie | Hospodářský úsek | Chráněné bydlení Šternberk | Kde nás najdete? | Koncepce rozvoje | Kontaktní údaje | Nabídka nepotřebného majetku | Organizační struktura | Projekty EU | Sociální úsek (žádost, ceník) | Spolek Vincentinum | Transformace | Úvod | Veřejná prohlášení Vincentina | Veřejné zakázky | Výroční zpráva 2018 | Významné akce roku 2018 | Zákon - základní informace, GDPR | Zdravotní péče | FelixNET©